Taula preus segons usuaris 2021 ANUAL ABONAMENTS 30 dies
Mensualitat caps setmana tots els 30 dies
         
1 usuari } 1 adult 120 156 252
1 adult 65+ 110 141 200
         
2 usuaris } 2 adults 145 197 389
1 adult i 1 adult 65+ 135 182 336
2 adults 65+ 125 166 284
1 adult i 1 nen 134 174 312
1 adult 65+ i 1 nen 124 159 260
       
3 usuaris } 3 adults 171 238 525
2 adult i 1 adult 65+ 161 223 473
1 adult i 2 adults 65+ 151 207 420
3 adults 65+ 171 238 525
2 adults i 1 nen 159 215 449
1 adult i 2 nens 148 192 372
2 adults 65+ i 1 nen 139 184 344
1 adult 65+ i 2 nens 138 177 320
1 adult,1 adult 65+1 nen 149 200 396
       
4 usuaris } 4 adults 197 279 662
3 adults i 1 adult 65+ 187 264 609
2 adults i 2 adults 65+ 177 248 557
1 adult i 3 adults 65+ 167 232 504
3 adults i 1 nen 185 256 585
2 adults i 2 nens 173 233 509
1 adult i 3 nens 162 210 432
4 adults 65+ 157 216 452
3 adults 65+ i 1 nen 155 209 428
2 adults 65+ i 2 nens 153 202 404
1 adult 65+ i 3 nens 152 195 380
2 adults + 1de65 + 1nen 175 241 533
1adult + 2de65 + 1nen 165 225 480
1adult + 1de 65 + 2 nens 163 218 456
   
* ABONO  30 dies caps de setmana
 
 Inclou les 30 Nits  de la parcel·la i l'estada dels usuaris dels caps de setmana, festius i ponts. 
No inclou la electricitat, ni mascotes, es paga a part.
Les nits fora dels caps de setmana es cobrarà en la tarifa general (amb 20% pels 65+)
 
* ABONO 30 dies (tots els dies)
Inclou les 30 Nits dels usuaris, No inclou la electricitat, ni mascotes, es paga a part.
* ABONO ANUAL
 
Inclou 365 dies de parcel·la amb caravana i cuina  amb l’estada dels usuaris i mascotes de tots els dies d’obertura.  No inclou la electricitat, es paga a part.
 
*Las estades dels usuaris dels abonaments són intransferibles
El cobrament de l’abonament es farà per transferència