26,77 caravana 365 dies 3,08 1124,20 Persones 84 setmanes Taula preus segons usuaris 2021 ABONAMENTS 30 dies Taula preus segons usuaris 2021 Mensualitat d'abono anual Tot l'any Anual 30 dies
25,66667 caravana 30 dies 3,85 115,5 9 dies 30 caps setmana tots els dies del mes 40% 10% 40% 10% quatitat dies/setm preu
adult Anual 30 dies 65+ Anual 30 dies nen Anual 30 dies Anual 30 dies Anual mes-30 30 dies                 caravana 1 365 3,08 1124 7 56,00% 44% 3,08 covid.set
1 3,70 4,550 0 0 0 0 0 0 3,6995 4,55 1434,96 252 156,45 1 usuari } 1 adult 156 252 1 usuari } 1 adult 120 1435 47,83 11,96 62,58 15,65 adults 0 84 3,70 0 7 47,15% 53% 3,70 0,00 0
0 0 0,00 1 2,27 2,8 0 0 0 2,2715 2,8 1315,01 199,5 140,7 1 adult 65+ 141 200 1 adult 65+ 110 1315 43,83 10,96 56,28 14,07 65+ 2 84 2,27 382 7 67,55% 32% 2,27 9,09 40,887
0               nen 0 84 2,00 0 4 50,00% 50% 2,00 0,00
2 7,399 9,10 0 0 0 0 0 0 7,399 9,1 1745,72 388,5 197,4 2 usuaris } 2 adults 197 389 2 usuaris } 2 adults 145 1746 58,19 14,55 78,96 19,74 1505,81 125
1 3,6995 4,55 1 2,2715 2,8 0 0 0 5,971 7,35 1625,76 336 181,65 1 adult i 1 adult 65+ 182 336 1 adult i 1 adult 65+ 135 1626 54,19 13,55 72,66 18,17 83,65622
0 0 0,00 2 4,543 5,6 0 0 0 4,543 5,6 1505,81 283,5 165,9 2 adults 65+ 166 284 2 adults 65+ 125 1506 50,19 12,55 66,36 16,59 42
1 3,6995 4,55 0 0 0 1 2 2 5,6995 6,55 1602,96 312 174,45 1 adult i 1 nen 174 312 1 adult i 1 nen 134 1603 53,43 13,36 69,78 17,45
0 0 0,00 1 2,2715 2,8 1 2 2 4,2715 4,8 1483,01 259,5 158,7 1 adult 65+ i 1 nen 159 260 1 adult 65+ i 1 nen 124 1483 49,43 12,36 63,48 15,87 quatitat dies preu Totals
0       caravana 1 30 3,85 116 7 45% 55% 3,85 caravana covid.set
3 11,0985 13,65 0 0 0 0 0 0 11,0985 13,65 2056,47 525 238,35 3 usuaris } 3 adults 238 525 3 usuaris } 3 adults 171 2056 68,55 17,14 95,34 23,84 adults 1 9 4,55 41 7 35% 65% 4,55 adults 9,10
2 7,399 9,10 1 2,2715 2,8 0 0 0 9,6705 11,9 1936,52 472,5 222,6 2 adult i 1 adult 65+ 223 473 2 adult i 1 adult 65+ 161 1937 64,55 16,14 89,04 22,26 65+ 0 0 2,80 0 7 60% 40% 2,8 65+ 5,60
1 3,6995 4,55 2 4,543 5,6 0 0 0 8,2425 10,15 1816,57 420 206,85 1 adult i 2 adults 65+ 207 420 1 adult i 2 adults 65+ 151 1817 60,55 15,14 82,74 20,69 nen 0 0 2,00 0 4 50% 50% 2 nen 4,00
3 11,0985 13,65 0 0 0 0 0 0 11,0985 13,65 2056,47 525 238,35 3 adults 65+ 238 525 3 adults 65+ 171 2056 68,55 17,14 95,34 23,84 gos 0 0 1,75 0 3,5 50% 50% 1,75 nen 3,50
2 7,399 9,10 0 0 0 1 2 2 9,399 11,1 1913,72 448,5 215,4 2 adults i 1 nen 215 449 2 adults i 1 nen 159 1914 63,79 15,95 86,16 21,54 30 dies 156
1 3,6995 4,55 0 0 0 2 4 4 7,6995 8,55 1770,96 372 192,45 1 adult i 2 nens 192 372 1 adult i 2 nens 148 1771 59,03 14,76 76,98 19,25 quatitat dies preu Totals
0 0 0,00 2 4,543 5,6 1 2 2 6,543 7,6 1673,81 343,5 183,9 2 adults 65+ i 1 nen 184 344 2 adults 65+ i 1 nen 139 1674 55,79 13,95 73,56 18,39 caravana 1 31 3,85 119 7 45% 55% 3,85 caravana covid.set
0 0 0,00 1 2,2715 2,8 2 4 4 6,2715 6,8 1651,01 319,5 176,7 1 adult 65+ i 2 nens 177 320 1 adult 65+ i 2 nens 138 1651 55,03 13,76 70,68 17,67 adults 2 31 4,55 282 7 35% 65% 4,55 adults 9,10
1 3,6995 4,55 1 2,2715 2,8 1 2 2 7,971 9,35 1793,76 396 199,65 1 adult,1 adult 65+1 nen 200 396 1 adult,1 adult 65+1 nen 149 1794 59,79 14,95 79,86 19,97 65+ 0 0 2,80 0 7 60% 40% 2,8 65+ 5,60
0       nen 0 0 2,00 0 4 50% 50% 2 nen 4,00
4 14,798 18,20 0 0 0 0 0 0 14,798 18,2 2367,23 661,5 279,3 4 usuaris } 4 adults 279 662 4 usuaris } 4 adults 197 2367 78,91 19,73 111,72 27,93 gos 1 31 1,75 54 3,5 50% 50% 1,75 nen 3,50
3 11,0985 13,65 1 2,2715 2,8 0 0 0 13,37 16,45 2247,28 609 263,55 3 adults i 1 adult 65+ 264 609 3 adults i 1 adult 65+ 187 2247 74,91 18,73 105,42 26,36 mes natural 456
2 7,399 9,10 2 4,543 5,6 0 0 0 11,942 14,7 2127,33 556,5 247,8 2 adults i 2 adults 65+ 248 557 2 adults i 2 adults 65+ 177 2127 70,91 17,73 99,12 24,78
1 3,6995 4,55 3 6,8145 8,4 0 0 0 10,514 12,95 2007,38 504 232,05 1 adult i 3 adults 65+ 232 504 1 adult i 3 adults 65+ 167 2007 66,91 16,73 92,82 23,21 40% quatitat dies preu Totals
3 11,0985 13,65 0 0 0 1 2 2 13,0985 15,65 2224,47 585 256,35 3 adults i 1 nen 256 585 3 adults i 1 nen 185 2224 74,15 18,54 102,54 25,64 caravana 1 31 4,20 130 7 40% 60% 4,2 caravana covid.set
2 7,399 9,10 0 0 0 2 4 4 11,399 13,1 2081,72 508,5 233,4 2 adults i 2 nens 233 509 2 adults i 2 nens 173 2082 69,39 17,35 93,36 23,34 adults 2 31 4,20 260 7 40% 60% 4,2 adults 8,40
1 3,6995 4,55 0 0 0 3 6 6 9,6995 10,55 1938,96 432 210,45 1 adult i 3 nens 210 432 1 adult i 3 nens 162 1939 64,63 16,16 84,18 21,05 65+ 0 0 2,80 0 7 60% 40% 2,8 65+ 5,60
0 0 0,00 4 9,086 11,2 0 0 0 9,086 11,2 1887,42 451,5 216,3 4 adults 65+ 216 452 4 adults 65+ 157 1887 62,91 15,73 86,52 21,63 nen 0 0 2,40 0 4 40% 60% 2,4 nen 4,80
0 0 0,00 3 6,8145 8,4 1 2 2 8,8145 10,4 1864,62 427,5 209,1 3 adults 65+ i 1 nen 209 428 3 adults 65+ i 1 nen 155 1865 62,15 15,54 83,64 20,91 gos 1 31 2,10 65 3,5 40% 60% 2,1 nen 4,20
0 0 0,00 2 4,543 5,6 2 4 4 8,543 9,6 1841,81 403,5 201,9 2 adults 65+ i 2 nens 202 404 2 adults 65+ i 2 nens 153 1842 61,39 15,35 80,76 20,19 mes natural 456
0 0 0,00 1 2,2715 2,8 3 6 6 8,2715 8,8 1819,01 379,5 194,7 1 adult 65+ i 3 nens 195 380 1 adult 65+ i 3 nens 152 1819 60,63 15,16 77,88 19,47
2 7,399 9,10 1 2,2715 2,8 1 2 2 11,6705 13,9 2104,52 532,5 240,6 2 adults + 1de65 + 1nen 241 533 2 adults + 1de65 + 1nen 175 2105 70,15 17,54 96,24 24,06
1 3,6995 4,55 2 4,543 5,6 1 2 2 10,2425 12,15 1984,57 480 224,85 1adult + 2de65 + 1nen 225 480 1adult + 2de65 + 1nen 165 1985 66,15 16,54 89,94 22,49
1 3,6995 4,55 1 2,2715 2,8 2 4 4 9,971 11,35 1961,76 456 217,65 1adult + 1de 65 + 2 nens 218 456 1adult + 1de 65 + 2 nens 163 1962 65,39 16,35 87,06 21,77
* ABONO caps de setmana 30 dies * ABONO ANUAL      
 Inclou 30 Nits de parcel·la amb caravana i cuina Inclou 365 dies de parcel·la amb caravana i cuina  amb l’estada dels usuaris i mascotes de tots els dies d’obertura.  No inclou la electricitat, es paga a part.
 i l’estada dels usuaris dels caps de setmana, festius i ponts.    5,6
No inclou la electricitat, ni mascotes, es paga a part.  
       
*Las estades dels usuaris dels abonaments són intransferibles       *Las estades dels usuaris dels abonaments són intransferibles
El cobrament de l’abonament es farà per transferència   El cobrament de l’abonament es farà per transferència
Nits fora dels caps de setmana es cobrarà la tarifa general (amb 20% pels 65+)