Taula preus 2020 segons usuaris ABONO Bimestral * ABONO ANUAL *
60 dies Anual
   
1 usuari } 1 adult 310 1440
1 adult 65+ 280 1320
   
2 usuaris } 2 adults 380 1740
1 adult i 1 adult 65+ 350 1620
2 adults 65+ 330 1500
1 adult i 1 nen 350 1620
1 adult 65+ i 1 nen 320 1440
3 usuaris } 3 adults 440 2040
2 adult i 1 adult 65+ 420 1920
1 adult i 2 adults 65+ 400 1860
3 adults 65+ 380 1740
2 adults i 1 nen 410 1920
1 adult i 2 nens 390 1800
2 adults 65+ i 1 nen 360 1680
1 adult 65+ i 2 nens 350 1620
4 usuaris } 4 adults 510 2340
3 adults i 1 adult 65+ 480 2220
2 adults i 2 adults 65+ 460 2160
1 adult i 3 adults 65+ 450 2040
3 adults i 1 nen 480 2220
2 adults i 2 nens 450 2100
1 adult i 3 nens 420 1920
4 adults 65+ 420 1920
3 adults 65+ i 1 nen 410 1920
2 adults 65+ i 2 nens 400 1860
1 adult 65+ i 3 nens 390 1800
* ABONO 60 dies
 Inclou 60 dies de parcel·la amb caravana i cuina
 i l’estada dels usuaris dels caps de setmana, festius i ponts. 
No inclou la electricitat, ni mascotes, es paga a part.
 Aquesta tarifa també s'aplicarà en els períodes posteriors 
de 30, 60, 90... dies
       
 
* ABONO ANUAL
Inclou 365 dies de parcel·la amb caravana i cuina  amb l’estada dels usuaris i mascotes de tots els dies d’obertura.
 No inclou la electricitat, es paga a part.
       
*Las estades dels usuaris dels abonaments són intransferibles
El cobrament de l’abonament es farà per transferència